Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιστημονική Ημερίδα: «Κλιματικές αλλαγές και φυσικές καταστροφές. Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε;»

12 Δεκέμβριος, 2011 RSS Σχολίων Εκτυπώστε το Άρθρο 1.972 Προβολές
Διαχειριστής Πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eliamep.gr/

? ???????? ???? ???????? ?????????? ????? ??? 1? ?????????? ??????? ?? ??? ?????? ??? ??? ?????????????? ??? ??????? ??? ?????????? ???? ????? ??? ??????? ?????????.

????? ?? ??????? ??????????

??? ?????? 15 ?????????? 2011 ??? ??? 16:00 ??? 20:00 ????????????? ??? ?????????? ??? ????????? ??????????????? ??????? ??? ????????? ?????? ??????? ?? ????? «?????????? ??????? ??? ??????? ???????????. ???? ??????????????? ???????; »

? ??????? ???????? ???? ????????? ??? ???????????????, recipe
?????????????? ???????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ??????? ??? ??? ??????? ??????????? ???? ?????.

???????? ??? ????????:

– ??. ???. ???????? ?????? ??????, Gastritis
?. ??????????? – ??????????? «?????????? ??????? ??? ?????»

– ???. ???????? ?????? ??????, look ?. ??????? «??????? ??? Stress ??? ???????? ??? ?????? »

– ???. ???????? ?????? ??????, ?. ????????-???????? «????????????? ?? ????? ??? ????? ??? ??? ?????????? ???????;»

– ??. ???. ?. ???????????? -??????? «?????????? ??????? -?????????? ???? ?????.»

??? ? keynote speaker:

– Dr. Annie J SASCO, Directrice de recherche Inserm «Epidemiologic methods used to analyze associations between climate change and health outcomes»

???????? ???????????

Σχολιάστε