Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιχειρηματικότητα

Η μέχρι πρότινος άποψη ότι οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος επιβαρύνουν το κόστος, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα και το κέρδος των επιχειρήσεων και τελικά κοστίζουν και θέσεις εργασίας, έχει παρέλθει. Πλέον πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πραγματοποιήσει περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση και έχουν εντάξει, τουλάχιστον εν μέρει, το περιβαλλοντικό κόστος στη λειτουργία της αγοράς.

Η Ελλάδα καλείται να προωθήσει την πράσινη επιχειρηματικότητα μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με τη χρήση νέων πράσινων τεχνολογιών.

Σε συνδυασμό με την απειλή της κλιματικής αλλαγής και των πολιτικών για την αντιμετώπισή της, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να στραφούν όλο και περισσότεροι Έλληνες επιχειρηματίες σε πράσινες μεθόδους παραγωγής και διαχείρισης. Εν μέσω κρίσης, η στροφή στην «πράσινη» παραγωγή («πράσινα» ή «βιολογικά» προϊόντα και υπηρεσίες) και η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός των επιχειρήσεων αποτελεί ίσως τη μόνη διέξοδο για τη βιωσιμότητά τους.

Τα τελευταία χρόνια, ο αειφόρος τουρισμός κερδίζει το ενδιαφέρον τουριστών και επιχειρηματιών του  κλάδου παγκοσμίως. Αξιοσημείωτη είναι και στη χώρα μας η πίεση που ασκείται στο σύστημα από τη ζήτηση «πράσινων» καταλυμάτων ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονο οικολογικό ενδιαφέρον. Περιοχές χάρη στη βιοποικιλότητα τους, αποκτούν τουριστικό κοινό. Το διακύβευμα είναι διπλό, η οικονομική ανάπτυξή τους, αλλά και η ανάδειξη και η προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει την παραγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων για «πράσινες» επενδύσεις στις υπάρχουσες παραγωγικές μονάδες και καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και δράσεων για τη δημιουργία νέων, ανταγωνιστικών παραγωγικών μονάδων, μεμονομένων «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως στον κλάδο του τουρισμού, στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Πράσινη βιομηχανία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις