Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ενέργεια

Η Ελλάδα δεν ανέπτυξε ποτέ μια ολοκληρωμένη συνεπή και συνεχή ενεργειακή στρατηγική. Εντούτοις, υπήρξαν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που επηρέασαν ουσιαστικά την ενεργειακή μας οικονομία, όπως η δημιουργία της ΔΕΗ, η ανάδειξη του λιγνίτη σε «εθνικό» καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή, η, σε μεγάλο βαθμό, αξιοποίηση του υδροδυναμικού αποθέματος της χώρας, η ανάπτυξη της βιομηχανίας διύλισης που αύξησε την ενεργειακή ασφάλεια, μείωσε το κόστος των προϊόντων και επέτρεψε την ανάπτυξη εξαγωγών και σχετικά πρόσφατα η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας ισοζύγιο.

Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας τα τελευταία 60 χρόνια, στηρίχθηκε στο τρίπτυχο λιγνίτης-εξηλεκτρισμός-φτηνό ρεύμα, που εξασφάλισε τη βιωσιμότητα του τομέα, θεμέλιο για την οικονομική εξέλιξη και την κοινωνική ευημερία, βελτίωση του επιπέδου ζωής, σημαντική απεξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από το πετρέλαιο – αλλά παράλληλα είχε σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον, αλλά και σημαντικές στρεβλώσεις στην οικονομία.

Σήμερα, λόγω της έμμεσης επιδότησης της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος στη βιομηχανία και κυρίως στον οικιακό τομέα, η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρώτων χωρών σε ενεργειακή ένταση στην Ευρώπη, ενώ η βαθμιαία εξάντληση των λιγνιτικών αποθεμάτων σε συνδυασμό με την συνειδητοποίηση των κινδύνων από την καύση λιγνίτη για την υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα οδηγεί στη διαπίστωση ότι η χώρα έχει καθυστερήσει υπερβολικά στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), και ότι – μέχρι να αναπτυχθούν σημαντικά μονάδες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου και ΑΠΕ – θα υπάρχει σοβαρό έλλειμμα εγκατεστημένης ισχύος.

Παράλληλα, η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. πέραν του στόχου για απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων), περιλαμβάνει το «κυρίαρχο πακέτο» στόχων «20-20-20 για το 2020»: εξοικονόμηση ενέργειας 20%, παραγωγή 20% της ενέργειας από ΑΠΕ, μείωση των ρύπων 20% μέχρι το 2020.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει την παραγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων για μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική που θα διασφαλίζει την επίτευξη αυτών των στόχων, ενώ ταυτόχρονα θα εγγυάται την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε ανταγωνιστικό κόστος.