Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επικοινωνία

???????

?????????: B??. ?????? 49
????? 10676

T??.: (0030) 2107257110
Fax: (0030) 2107257114

email: filippa@eliamep.gr